Portfolio

Alt text – Videoinstallaatio (2022) käsittelee vaihtoehtoisen tekstin ja tiedon saavutettavuuden suhdetta valokuvaan. Vaihtoehtoisen tekstin (Alt txt) avulla kerrotaan verkossa sijaitsevan kuvan sisältämä tieto tekstin muodossa, koska kaikki eivät näe itse kuvaa. Syynä tähän on yleensä näkövamma tai se, että kuvat eivät ole latautuneet tai henkilö ei ole halunnut ladata niitä. Kuvan sopivin vaihtoehtoinen teksti riippuu hyvin paljon kyseisen kuvan kontekstista. Sama kuva saattaa tarvita erilaista vaihtoehtoista tekstiä sen mukaan, miten sitä käytetään. Tämä tarjoaa kiinnostavan lähtökohdan taiteellisille kokeiluille.

Teos tarjoaa kolme erilaista näkökulmaa vaihtoehtoiseen tekstiin: Liikkuvan kuvan, materiaalisen kuvan ja verkon kuvan kautta. Teoksessa liikutaan siis aineellisten- ja verkkoympäristön kuvien välillä, niitä tulkitsevien sanallisten kuvauksien maastoa tutkien. Vaihtoehtoisten tekstien ja uimarantojen maisemassa on jotakin, joka viime kädessä koskee valokuvan uskollisuutta näkymälle, huomion suuntautuessa kuitenkin sen kätketympiin ja ei näkyviin piirteisiin, jotka tulevat esiin vain poissaolon kautta.

Esityspaikka:

Suomen Valokuvataiteen museo – Finnish Museum of Photography 12.5.2022 – 28.8.2022 Valokuvan paradoksit – Paradoxes of photography

Info: https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/museoinfo/tiedotteet/valokuvia-jotka-eivat-ole-vain-valokuvia-valokuvan-paradokseja-nayttely-kysyy

Yleisötapahtumia / Public events: https://www.researchcatalogue.net/portal/announcement?announcement=1628510

Tuorinniemi Beach (2022) HD video 07:00 min. https://youtu.be/EEAalcAKhEU

Esityspaikka:

ÜBERHUND – taiteen kiehtovat koirat / Salon taidemuseo 24.9.2022 – 8.1.2023 https://salontaidemuseo.fi/24-9-2022-8-1-2023-uberhund/

……………………

Katkoviiva rantaviivassa klo 20
Dotted line at shoreline at 8 p.m
/ Salla Myllylä ja Mia Seppälä / performanssi Hietsun uimarannalla 60 min. 25.8.2022 Helsinki

Hietsusta avaruuteen / Hietsun paviljonki, Helsinki 25.8.2022 http://www.sofy.fi/wpcontent/uploads/sites/4/2022/08/Ari_Seminaari-ohjelma_suomeksi.pdf

……………………………………..

Kolme esityspaikkaa:

Research or Not Research in the Post-disciplinary Academy? X-plinary Congress on Artistic Research and Related Matters, Vilnius Academy of Arts & SODAS 2123. October 14-17th, 2021. https://www.vda.lt/en/doctoral-studies/congress-2021/programme

CARPA 7 conference: Elastic Writing in Artistic Research – 26 – 28 August 2021: The 7th Colloquium on Artistic Research in Performing Arts 2021

…………………………..

Merimaiseman päivittäminen / Tutkimuspaviljonki #4, Hietsun paviljonki 2022

Research Pavilion #4 https://www.uniarts.fi/en/events/mia-seppala-updating-the-seascape-2/https://www.uniarts.fi/tapahtumat/mia-seppala-merimaiseman-paivittaminen/

Short article in Taide-magazine, 20, issue 3/21 Taiteellisten tutkijoiden uimarantakesä

……………………………..

Cooking for the Apocalypse – Eco Noir: A companion for Precarious Times Exhibition Laboratory, Helsinki 20.11.2020 9.12.2020https://www.artandeducation.net/announcements/358480/cooking-for-the-apocalypseeco-noir-a-companion-for-precarious-times

Valkoposkihanhet ja muut “haittaeläimet” https://www.uniarts.fi/artikkelit/haastattelut/syomme-itsemme-kuoliaiksi/

 
%d bloggers like this: