Portfolio

PORTFOLIO (5 projektia) / Mia Seppälä

Teokseni käsittelevät usein taiteen intersubjektiivisuutta, kokemuksellisuutta, tulkintaa sekä yksityisen ja julkisen tilan käyttöä. Viimeaikaisissa teoksissani olen keskittynyt fyysisessä ympäristössä esitetyn teoksen ja toisaalta verkossa esitettyjen kuvien saavutettavuuteen, kuten teoksessa Alt text (2022) Suomen Valokuvataiteen Museon Valokuvan paradokseja– näyttelyssä. Siinä tarkastelin, millä tavoin tilanne ja käyttöliittymä vaikuttavat kuvien tulkintaan, erityisesti jos kuvaa ei voi nähdä.

Suomen Valokuvataiteen museo – Finnish Museum of Photography 12.5.2022 – 28.8.2022 Valokuvan paradoksit – Paradoxes of photography

Info: https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/museoinfo/tiedotteet/valokuvia-jotka-eivat-ole-vain-valokuvia-valokuvan-paradokseja-nayttely-kysyy

Äkkiseltään voisi olettaa, että erilaiset tulkintamuodot muokkaavat kontekstia rikkaammaksi ja monipuolisemmaksi. Asia ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. Erityisesti verkon kuvia tulkitsevien ihmisryhmien erikoistuminen ja eriytyminen aiheuttaa herkästi saavutettavuusongelmia. Esimerkiksi internetiin ladattu kuva ja sen tekstivastine (Alt-teksti) tulkitaan eri tavalla, tai jopa täysin väärin, jos vastaanottaja on näkövammainen. Nykyisin yhä useampi näkörajoitteinen käyttää kuvien lukemiseen näytönlukijaa, jonka koneääni lukee kuvien tekstivastaavuudet. Tämä asetelma kasvattaa vaihtoehtoisen tekstin tekijöiden vastuuta, olivatpa he sitten tekoälyä hyödyntäviä yksityishenkilöitä tai julkisia palveluntarjoajia. Näen tämän järjestelyn yhtenä taiteen tulevaisuuden haasteena: kuka tulkitsee kuviamme? Mikä on vastaanottajan rooli, jonka vastuulla on viime kädessä kuvien tulkinta?

Tuorinniemi Beach (2022) HD video 07:00 min. https://youtu.be/EEAalcAKhEU

Keskustelu: https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/nayttelyt/nakokulmia-nayttelyihin/mia-seppala-valokuvan-monet-olomuodot

Yleisötapahtumia: https://www.researchcatalogue.net/portal/announcement?announcement=1628510

Esityspaikka:

ÜBERHUND – taiteen kiehtovat koirat / Salon taidemuseo 24.9.2022 – 8.1.2023 https://salontaidemuseo.fi/24-9-2022-8-1-2023-uberhund/

……………………

Research or Not Research in the Post-disciplinary Academy? X-plinary Congress on Artistic Research and Related Matters, Vilnius Academy of Arts & SODAS 2123. October 14-17th, 2021. https://www.vda.lt/en/doctoral-studies/congress-2021/programme

CARPA 7 conference: Elastic Writing in Artistic Research – 26 – 28 August 2021: The 7th Colloquium on Artistic Research in Performing Arts 2021

…………………………..

MERIMAISEMAN PÄIVITTÄMINEN (2022) / Tutkimuspaviljonki #4, Hietsun paviljonki / Työpaja ja näyttely

Tutkimuspaviljonki #4 https://www.uniarts.fi/en/events/mia-seppala-updating-the-seascape-2/https://www.uniarts.fi/tapahtumat/mia-seppala-merimaiseman-paivittaminen/

Lyhyt artikkeli: Taide-magazine, 20, issue 3/21 Taiteellisten tutkijoiden uimarantakesä

……………………………..

Cooking for the Apocalypse – Eco Noir: A companion for Precarious Times Exhibition Laboratory, Helsinki 20.11.2020 9.12.2020 https://www.artandeducation.net/announcements/358480/cooking-for-the-apocalypseeco-noir-a-companion-for-precarious-times

Valkoposkihanhet ja muut “haittaeläimet” https://www.uniarts.fi/artikkelit/haastattelut/syomme-itsemme-kuoliaiksi/

 

Kiitos ajastasi teosteni parissa!

A WordPress.com Website.

%d bloggers like this: