Painting off

PAINTING OFF / POISMAALAAMINEN

Off painting is a method where the pigment of a digital photo printed on a canvas is removed with water and a brush. The act takes place in the same location where the photo was taken. The method can be used to simulate, construct, and implement the events that help identify the uniqueness of a particular place and situation.

Strategian sisäistäminen: http://ruukku-journal.fi/fi/issues/makingpublic/call

Poismaalatut rannat / Off Painted Beaches teoksessa Alt text, Valokuvan paradoksit, Suomen Valokuvataiteen Museo 2022.

Mustesuihkutuloste kankaalle, manuaalisesti poistettu pigmentti, (10 kpl) 40 x 60.

Poismaalaamisen menetelmästä: Poismaalaamisessa digivalokuvasta tulostetaan mustesuihkuprintti maalauspohjalle. Kuvan pigmenttiä aletaan tämän jälkeen poistaa veden ja pensselin avulla siinä paikassa, jossa kuva on otettu.

Kuvankäsittelyn tarkoituksena on usein muuttaa kameran näkemä kuva sellaiseksi näkymäksi, jonka ihmissilmä aivojen avustuksella näkisi. Poismaalaamisen yhteydessä työskennellään siinä paikassa, jota kuva esittää. Näin kameran ottamaa kuvaa ja siitä syntynyttä vaikutelmaa voidaan verrata havaintoihin, joita sen esittämässä paikassa on eri aikoina. Väripigmentin poistaminen on hidasta puuhaa, mikä tavallaan pitkittää havaintojen tekemiseen käytettyä aikaa. Poismaalaaminen on oikeastaan aikalisän ottamista valokuvan kautta.

Poismaalatessa kuvatila ja julkinen tila sekoittuvat. Huomio kohdistuu poistettavan kuvan esittämään kohteeseen ja sitä ympäröivään todellisuuteen. Tämä tehdään menetelmän yhteydessä usein tavoitteellisesti, keskittämällä huomio esimerkiksi siihen, mitä kuvassa on, mikä on muuttunut tai pysynyt ennallaan poistamisen seurauksena ja mitä tulee tilalle. Samalla voi myös konkreettisesti todistaa ajan kulumista, jonka voi myös huomata fyysisenä väsymisenä, jos poismaalaus on suurikokoinen.

Teoksen kuvaus: Teos koostuu kymmenestä vedellä ja pensselillä “poismaalatusta” canvas-printtille tulostetusta valokuvasta, jotka esittävät samankaltaista rantamaisemaa eri puolilla Eurooppaa. Nämä tavanomaiset, rannalta merelle päin kohdistetut “lomakuvat”, ovat vuosilta 2016–2022. Valokuvien valintakriteerinä on ollut näkymän yhteneväisyys, joka koskee niin horisontia, kuin kuvassa muutoinkin näkyviä elementtejä. Poikkeuksena teoksen 1. osan videoprojisoinnissa käyttämäni Tuorinniemi Beach, joka on ainoa talvinen rantanäkymä. Kuvat ovat peräisin tekijän omista ja lähisukulaisten kuva-arkistoista.

Poismaalaukset on ripustettu silmien korkeudella kulkevaksi vaakarivistöksi näyttelytilan keskellä sijaitsevan valkoisen kuution kahdelle seinälle. Yksittäisten kuvien horisontit ovat silmämääräisesti samassa kohdassa ja muodostavat kymmenen kuvan rivinä jatkuvan horisonttiviivan. Vaikka kuvien pigmenttiä on poistettu, siitä huolimatta jäljelle on jäänyt haalea kuva maisemasta. Kuvaa ei voi poistaa, haamukuva on kuin muistutuksena kopiosta ja kuvien tulvasta. Mikä yksittäinen kuva voisi erottaa itsensä tästä tulvasta? 

Kun huomion kiinnittää teoksen ripustukseen, eli siihen miten poistetut maisemat ovat näyttelytilassa, kuvien vakaat positiot ja yhdenmukaistamisyritykset museokelpoisine kehyksineen, nostavat erot kenties herkemmin esiin. Yhtenäisyyteen pyrkiminen voi olla käänteinen tapa haastaa otettujen asentojen pysyvyys. Se millainen  sanoma taiteella on, miten sen tulkintaan vaikutetaan, liittyy siis olennaisesti myös teknisiin seikkoihin.

Rantanäkymät muistuttavat jo lähtökohtaisesti toisiaan, mutta poismaalattuina ne menettävät entistä enemmän erityispiirteitään ja alkavat muodostua kollektiiviseksi, yleismaailmalliseksi kuvaksi, joiden olemus ei ole enää näkyvä, eikä rationaalisesti käsiteltävä. Aurinkoinen aamu Lara Beachillä Kyproksella, kesäpäivä Kuressaaren rannalla ja merimaisema Tuorinniemessä, ovat poistamisen seurauksena esiin tulevaa saman näkymän syvärakennetta. 

Valokuvien samankaltaisuus ja poismaalaamisen aiheuttama kuvallisen laadun heikkeneminen ja vaihtelu merkitsee sen tunnustamista, että rantamaisemat muistuttavat toisiaan, mutta eivät ole identtisiä. Kaltaisuus kytkeytyy poistamiseen ja jonkun poistumiseen. Kaikki maisemat, olivatpa ne sitten maalattuja, valokuvattuja, skannattuja tai veistettyjä, ovat aina epätäydellisiä kopioita. Kääntäminen edellyttää subjektiivisia valintoja, eikä kaikkea saada millään mukaan kuvaan.

Poismaalauksissa voi nähdä mitä siellä ei enää ole. Kuvassa tapahtuneet muutokset ovat vielä osittain nähtävissä haalistuneissa ja ylivalottuneen oloisissa kuvissa. Kuvien samankaltaisuuden voi nähdä myös katsojan mahdollisuutena täydentää puuttuvia yksityiskohtia mielessään. Myös ”huippukohdat” loistavat poissaolollaan. Sokeaa varten tällaiset yksityiskohdat tulisi kirjata kuvien vaihtoehtoiseen tekstiin ja sitä kuvailevaan tulkintaan (description). Installaatiossa tämä on ratkaistu videon tekstityksen  avulla.

Poismaalaukset ovat installaation kiintopiste, joiden eri olomuodot vaihtelevat teoksessa. Näiden materiaalisten, maalausta muistuttavien digikuvien lisäksi, poismaalaus esiintyy teoksessa videoprojisointina (Herttoniemi Beach) ja osana verkossa sijaitsevaa yksityiskokoelmaa (Replaced Placeholders).

Entrance Removal: https://helsinkiphotomedia.aalto.fi/

Self-portrait removal exercise with the help of researcher colleagues.

SAAR / Summer Academy for Artistic Researchhttps://artisticresearch.fi/saar/activities/saar-finland-8-1482021

Updating The Seascape / Research Pavilion #4

https://www.uniarts.fi/tapahtumat/mia-seppala-merimaiseman-paivittaminen/

ESA-Arts 11th midterm conference (Online) – THE SOCIAL EFFECTS OF ART: Workshop / Thursday 11 March 2021 from 15.30 to 17.00

The workshop ”Painting off the Music” arranged onsite in the center of Helsinki. The maximum amount of participants is 5 persons. https://vimeo.com/518228409/a7c8c5a1d2

Black Pond: Painting off the pond with pond water and brush

Painting off the Hirvitalo: Workshop and performance. 1 August 2020 Hirvitalo, Tampere Hirvitalon työpajat – workshops
 

Off-painting Variations in The Mall

In April 2020, I worked at mall of Itäkeskus Helsinki. The original idea was to ask people around the mall to participate, but Covid-19 changed my plan. 

 

Self-portrait removal exercise with the help of art students at the Academy of Fine rts / Tasku Gallery, Helsinki 2020

Off-paint me (2020)

 

Piles of Coal / Hanasaari, Helsinki 2020: Off-painting exercise with the help of researcher colleagues

Valkoposkihanhet / Barnacle Geese: Porolahti 12.8-18.8.2019 Helsinki

https://vimeo.com/487586793

 
 

Updating The Seascape

 

The Sunrise Venue, Galleria Lapinlahti:

Teksti-The Sunrise Venue

 

Unknown Autograph

 

%d bloggers like this: