Kokeelliset järjestelyt – Experimental arrangements

KOKEELLISET JÄRJESTELYT on Itä-Helsinkiin perustamani ei-kaupallinen taidetila ja alusta, jossa olen työskennellyt vuodesta 2019 alkaen. Itiksen kauppakeskuksen ja Eastonin väliselle kauppakujalle on vuosien saatossa kehkeytynyt omintakeinen ja monikulttuurinen yhteisö, joka on kiinnostava monessa mielessä. Aikomuksenani on jatkaa tilan tutkimista taiteen paikkana aina sen katoamiseen ja purkamiseen asti (2026).

EXPERIMENTAL ARRANGEMENTS is a non-commercial art space and platform I have established in East Helsinki, where I have been working since 2019. Over the years, a unique and multicultural community has developed in the shopping alley between Itis and Easton, which is of interest in many senses. My intention is to continue to explore the space as a place for art right up to its disappearance and demolition (2026).

 

 

 
%d bloggers like this: