EXPERIMENTAL ARRANGEMENTS / KOKEELLISET JÄRJESTELYT

EXPERIMENTAL ARRANGEMENTS / KOKEELLISET JÄRJESTELYT

Kokeelliset järjestelyt on perustamani Itä-Helsingissä sijaitseva ei-kaupallinen taidetila ja alusta, jossa olen työskennellyt vuodesta 2019 alkaen. Tila sijaitsee vanhassa, alkuperäisessä ostoskeskuksen osassa, joka on eräänlainen välitila, Itiksen kauppakeskuksen ja Eastonin välisellä kauppakujalla. Ostoskeskuksen vanhasta osasta on vuosien saatossa tullut monikulttuurisuuden värittämä ja omalakinen paikka, joka on kiinnostava monessa mielessä. 

Vuonna 2018 aloitin neuvottelut tyhjän liiketilan käytöstä Kesko Oyj:n kanssa. Paradoksaalista kyllä, sain tilan käyttööni sillä ehdolla, että toimintani on ei-kaupallista. Tämä oli myös alkuperäinen ajatukseni, johon olen vuosien aikana sitoutunut. Olen käyttänyt tilaa taide-tutkimuksen, opetuksen, näyttelyiden ja työskentelyn puitteissa ja tarjonnut sitä myös taiteilijoiden projektityöskentelyyn. Ajattelen, että tila säilyttää avoimuutensa silloin kun sitä ei profiloida mihinkään erityistarkoitukseen. Kokeelliset järjestelyt ovat tässä mielessä sarja sosiaalisia prosesseja: keskustelun aikaansaamista, ideoiden vaihtoa ja uusien esteettisten paradigmojen yhteistä luomista.

EXPERIMENTAL ARRANGEMENTS is a non-commercial art space and platform I founded in Eastern Helsinki, where I have been working since 2019. The space is located in the old, original part of the shopping center, which is a kind of intermediate space, in the shopping alley between Itis and Easton. Over the years, the old part of the shopping center has become a place of its own, colored by multiculturalism, which is interesting in many ways.

In 2018, I started negotiations with Kesko Oyj about the use of the empty commercial premises. Paradoxically, I got the space to use on the condition that my activity is non-commercial. This was also my original idea, which I have committed to over the years. I have used the space in the framework of art research, teaching, exhibitions and working, and also offered it for artists’ project work. I think that the space maintains its openness when it is not profiled for any special purpose. In this sense, experimental arrangements are a series of social processes: engendering conversation, exchanging ideas, and co-creating new aesthetic paradigms.

 

A WordPress.com Website.

%d bloggers like this: