Act 5

Ownership

Video käsittelee koiran omistamiseen liittyvää paradoksia kuvan kautta. Koska en omistaa koiraa, voin vain kuvitella millaista se voisi olla. Kuviteltu on teoksessani realisoitunut toiminnaksi, jossa jäljittelen koiran omistamiseen liittyviä käytäntöjä ja eleitä, jotka kertovat enemmän ihmisestä kuin eläimestä.

Mitä tekemistä jäljittelyn pohjalta rakennetulla identiteetillä on totuudellisuuden kanssa? Voiko mielikuvasta tulla lemmikki?

————

The video addresses the paradox associated with owning a dog through the image. Since I don’t own a dog, I can only imagine what it might be like. Imagined is realized in my work as an action in where I imitate the practices and gestures associated with owning a dog, which say more about the human than the animal.

What does an identity based on imitation have to do with truthfulness? Can a mental image become a pege become a pet?

https://youtu.be/EYBaJL6EnKo

A WordPress.com Website.

%d bloggers like this: