Hidas selfie – Slow selfie

Puupiirros digitaalisen ja fyysisen tilan alustana

Taideyliopiston Kuvataideakatemia
Symposium 6.2.2021: Taidegrafiikan Tapa olla – materiality, collaboration and agency

Keskeyttämisen potentiaalisuus puulaatalla

Herman Melvillen Bartlebyn hieno motto “Mieluummin en” (I would prefer not to) luo vaikutelman lykätystä toiminnasta ilman pakon sanelemaa tragedian tunnetta.

Keskeytymisen käsite voi tarjota keskustelulle uuden näkökulman tai “äänen”. Keskeyttämisen potentiaalisuus ei välttämättä konkretisoidu.

Puupiirros menetelmän eräs poikkeuksellinen ominaisuus on katoavassa, peruuttamattomassa materian poistumisessa puuaineksen poistamisen seurauksena.

Jäljelle jääneen “ei minkään” uudelleen täyttyminen on luonteeltaan potentiaalista.

Omakuvan pois kaivertamisesta jää jäljelle “ei mikään”.

Michel Foucault: “Ehkä keskeinen filosofinen kysymys ei nykyään olekaan siinä, mitä olemme vaan siinä, että kieltäytyisimme olemasta mitä olemme” (Foucault 1982, 785).

Tilan kaivertaminen

Puulaatalta kaivertamisen suunta on pois jostakin.

Poistettu, “jäännös” puulaatassa aikaansaa näkyvän kuvan

Puulaatan valmistaminen on potentiaaliseksi jäävän kuvan valmistusmenetelmä , jossa potentiaalinen on se alue, jota voi tarkastella vain rajautumisensa perusteella.

Kun poistaminen ei konkretisoidu välittömästi jälkenä paperilla, voi kaivertaa tilaa ja aikaa mielikuvalle siitä mitä on tulossa.

Puupiirroksen “nomadinen” vaihe

Puulaatan kaivertaminen on tilan kaivertamista, joka venyttää kuvan muotoutumisen hetkeä, mutta ei ainoastaan kaivertamisen aikana, vaan myös sinä ajanjaksona, jota kutsun puupiirroksen “nomadiseksi vaiheeksi”.

Nomadisuudella viittaan subjektiiviseen toimintaan
vaeltavana, mielteiden kuljeskelevana vaiheena, jossa puulaatan kaivertaminen tapahtuu useammassa kuin yhdessä paikassa, mentaalitilojen ja fyysisten tilojen vaihtuessa.

Itsen altistaminen sellaiselle, jota ei voi täysin kontrolloida.

Työskentely julkisessa tilassa puupiirrostekniikalla yhdistää kaksi vaikeasti kontrolloitavaa ja siksi ainutkertaista tekijää: Puuaineksen poistaminen kaivertamalla (palautumaton tilanne) ja kulloisellenkin (kontekstiin kuuluvan) tilanteen ennakoimattomat tapahtumien kulut.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8t86CrZ7vAhWoAxAIHXR2BmkQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.uniarts.fi%2Ftapahtumat%2Ftaidegrafiikan-nayttely%2F&usg=AOvVaw0TATHG3ktrhSWIZrWihawM