Hidas selfie – Slow Selfie

Puupiirros digitaalisen ja fyysisen tilan alustana

Taideyliopiston Kuvataideakatemia –
Symposium 6.2.2021: Taidegrafiikan Tapa olla – materiality, collaboration and agency https://www.exhibitionlaboratory.fi/nayttely/taidegrafiikan-tapa

Puupiirros menetelmän eräs poikkeuksellinen ominaisuus on katoavassa, peruuttamattomassa materian poistumisessa puuaineksen poistamisen seurauksena.

Tilan kaivertaminen

Omakuvan pois kaivertamisesta jää puulaatalle tyhjä paikka ja tila. Kun poistaminen ei konkretisoidu välittömästi jälkenä paperilla, voi kaivertaa tilaa ja aikaa mielikuvalle siitä mitä on tulossa.

Puulaatan kaivertaminen on tilan kaivertamista, jonka aikana kuvan muodostumista voi viivyttää.

Omakuvan parissa työskentely julkisessa tilassa puupiirrostekniikalla yhdistää kaksi vaikeasti kontrolloitavaa asiaa: puuaineksen poistamisen kaivertamalla (palautumaton tilanne) ja julkisille paikoille ominaisen vaikean ennustettavuuden.

Hidas selfie kurssin työskentelytilana oli galleria Exhibition Laboratoryn lisäksi kauppakeskus Itis Helsingin Itäkeskuksessa.

A WordPress.com Website.

%d bloggers like this: